Ewakuacja

Bezpieczeństwo

Przekazanie radiowozów zakupionych przez samorząd policji.
Przekazanie radiowozów zakupionych przez samorząd policji.

Zagadnienia bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego, to nie tylko moje zainteresowania, ale też dziedzina od lat przewijająca się w pracy zawodowej i działalności społecznej. Swoją wiedzę na ten temat poszerzałem podczas studiów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Bez udawanej skromności przyznam, że w tej dziedzinie czuję się ekspertem.

Moje pierwsze doświadczenia ze sprawami bezpieczeństwa miały miejsce wiele lat temu, gdy  pracując w Urzędzie Miasta Krakowa byłem m.in. rzecznikiem prasowym Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przez pewien czas odpowiadałem za politykę informacyjną Straży Miejskiej.

Ewakuacja
Ewakuacja

Gdy zostałem radnym miasta przez dwie kadencje kierowałem Komisją Praworządności, która zajmowała się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa. Kierowana przeze mnie komisja m.in. wspierała doposażanie w niezbędny sprzęt służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek,  dbała o zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego dla krakowskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Inicjowałem także działania we wszelkich, aktualnych wtedy, sprawach związanych z bezpieczeństwem, jak np. sprzedażą dopalaczy, czy nielegalnymi salonami hazardowymi.

Wśród ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa - członków Fundacji Stratpoints, m.in. gen. rez. M. Różańskim, byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Fot. Stratpoints
Wśród ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa – członków Fundacji Stratpoints, m.in. gen. rez. M. Różańskim, byłym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Fot. Stratpoints

Jako przewodniczący Komisji Praworządności RMK przygotowałem też między innymi wnioski do Prezydenta o: zapewnienie w projekcie budżetu środków na dokończenie siedzib Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach, i Kościelnikach, nawiązanie współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, w zakresie pracy osób osadzonych przy oczyszczaniu miasta, doprowadzenie do przekazania działki w rejonie pętli komunikacyjnej Czerwone Maki z przeznaczeniem na budowę nowego Komisariatu Policji V w Krakowie, czy też natychmiastowe rozwiązanie umów z najemcami, którzy w obiektach gminnych prowadzą nielegalną działalność hazardową, a także wprowadzenie do standardu umów zawieranych przez Miasto, klauzuli informującej o zakazie prowadzenia powyższej działalności w obiektach gminnych. Przygotowałem także pakiet uchwał związanych z poprawą bezpieczeństwa, między innymi przeznaczających dodatkowe środki na płatne patrole policji, przedstawiającej założenia budowy sieci monitoringu wizyjnego oraz Centrum Bezpieczeństwa Miasta i określającej perspektywy rozwoju Straży Miejskiej.

Byłem również członkiem miejskiego, eksperckiego zespołu przygotowującego założenia funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta. Koncepcja, którą opracował zespół jest obecnie realizowana. W 2016 r. przybyło 51 kamer – 19 zakupionych przy okazji zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które funkcjonują obecnie w ciągach pieszych i komunikacyjnych w różnych rejonach miasta oraz na obszarze Sanktuarium w Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II, a także 24 kamery monitorujące przejścia podziemne pod rondem Czyżyńskim oraz osiem kamer w parku im. Jordana. Następnie przybyły kolejne 83 kamery zlokalizowane w czterech obszarach:

Dekoracja medalem XXV-lecia SMMK. Fot. Wiesław Majka, UMK

Obszar I: Sukiennice, Rynek Główny, ul. Grodzka/plac Wszystkich Świętych, Teatr Bagatela (Krupnicza). Obszar II: Rynek Gł./Bracka, Rynek Gł./Grodzka, Mały Rynek, plac Mariacki, Floriańska Sławkowska, Karmelicka,Jana.

Obszar III: Franciszkańska, Dominikańska, Grodzka, Idziego, Basztowa, plac Matejki, Pawia, Długa, Królewska, Dietla, Bulwar Czerwieński, Bulwar Kurlandzki, Krupnicza, św. Gertrudy, Westerplatte, Starowiślna, Focha, al. 29 Listopada.

Ćwiczenia prowadzone ze Strażą Pożarną w WBP w Krakowie. Fot. A. Będkowska

Obszar IV: al. Jana Pawła II, Grzegórzecka, rondo Mogilskie, Starowiślna/Podgórska, plac Bohaterów Getta, Limanowskiego/Na Zjeździe, Kalwaryjska, plac Centralny, al. Solidarności, Poległych w Krzesławicach, Zielony Jar, rondo Kocmyrzowskie, rondo gen. Maczka, Andersa, Stella Sawickiego/Wiślicka, al. Pokoju, Borek Fałęcki, Zakopiańska/Brożka, Dietla/Krakowska, Legionów Piłsudskiego.

W latach 2017-2018 zostałem jako zewnętrzny ekspert poproszony o współpracę z miejskim zespołem przygotowującym nowy Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” na lata 2018-2021, którego w rezultacie stałem się współautorem. Po przyjęciu programu przez Radę Miasta Prezydent powołał mnie w skład Rady Programowej czuwającej nad jego prawidłowym wdrożeniem. Następnie powierzono mi funkcję lidera dziedziny wykonawczej RATUJ programu. Zajmowałem się koordynacją projektów związanych m.in. z prewencją antyterrorystyczną szczególnie w budynkach publicznych, działaniami związanymi z ratownictwem, popularyzacją wiedzy w zakresie pierwszej pomocy, powszechnym dostępem do defibrylacji i edukacją w zakresie podnoszeniem świadomości prawnej mieszkańców miasta.

Moje zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa zostało symbolicznie docenione – otrzymałem najwyższe wyróżnienie od krakowskich strażników: tytuł „Zasłużony dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa”, a także m.in. brązowy medal „Zasłużony dla Policji” oraz odznakę OSP „Wzorowy Strażak”.

Obecnie, kierując Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, instytucją mieszczącą się w zabytkowym, liczącym 11 tys. m kw. budynku, skupiłem się w swych zainteresowaniach głównie na sprawach bezpieczeństwa użytkowników dużych obiektów kultury, w tym sprawach przygotowania na wypadek zamachu terrorystycznego lub innego zagrożenia.

Prowadzę również szkolenia i warsztaty dla pracowników obiektów użyteczności publicznej dotyczące bezpieczeństwa antyterrorystycznego, reagowania na zagrożenia, tworzenia skutecznych procedur z zakresu bezpieczeństwa obiektu, itp. Pomagam również w opracowaniu różnego rodzaju dokumentów i procedur, takich jak np. plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.